Hans Idink

Leert je succesvol zijn zonder alles te weten

Als bioloog heb ik leren werken met complexe structuren die om moeten kunnen gaan met de ingewikkelde wereld om hen heen.

Als automatiseerder zag ik complexe structuren, die niet zo goed om kunnen gaan met de wereld om hen heen. Sterker nog, vaak probeert software de wereld om hen heen te dwingen in regeltjes en procedures, zodat de software er mee om kan gaan.

Als denker heb ik zelf leren omgaan met niet-weten.

Ik wil software leren omgaan met twijfel en niet-weten. Zodat software niet hoeft te dwingen, maar de complexe wereld van de gebruikers ervan veel beter kan leren volgen. Zodat zij hun werk kunnen doen en niet te veel lastig worden gevallen door software.

Daarnaast leer ik mensen omgaan met niet-weten en geef ik zingevingssessies.